ביטוח אופניים

גם אם אתה רוכב אופניים חובב אתה צריך פוליסת ביטוח שתעניק לך
שקט נפשי ותגן גם עליך וגם על האופניים שלך.

- פוליסה לביטוח אופניים החדשה , היא הפתרון שלך ושל כל רוכבי
האופניים שעד עתה לא היה להם פתרון ביטוחי כלל. יתרונה של
הפוליסה החדשה הוא בפתרון הייחודי והכולל שהיא מעניקה לכלל
צורכיהם של רוכבי האופניים, ולמגוון הסיכונים להם הם חשופים.

הפוליסה מעניקה בין היתר: 

 • כיסוי ביטוחי לאופניים עצמם.
 • כיסוי ביטוח לתאונות אישיות לרוכב.
 • אחריות כלפי צד שלישי.
 • פיצוי במקרה של מצב סיעודי לרוכב
 • החזר הוצאות רפואיות
 • והרחבת הכיסוי לאופניים גם לנסיעות לחו"ל
פוליסת הביטוח מכסה את מגוון הסיכונים להם חשוף רוכב
האופניים ומעניקה בין היתר:
 
 • כיסוי בגין אובדן או נזק תאונתי לאופניים. 
 • אחריות כלפי צד שלישי. 
 • כיסוי בגין תאונות אישיות לרוכב. 
 • פיצוי חד פעמי בגין מצב סיעודי שארע לרוכב עקב תאונה או         החזר הוצאות רפואיות. 
 • אפשרות להרחבת הכיסוי גם לנסיעות לחו"ל.

 אל תישאר ללא ביטוח שישמור גם עליך וגם על האופניים שלך!

 

 

**כפוף לתנאי הפוליסה.

תעריפי פוליסה לביטוח אופניים
פרק א' - ביטוח האופניים - פרק חובה
בפוליסה פרק ב' – אחריות כלפי צד שלישי 
גבול המבוטח 16 – 67 שנים       
- פרמיה תשלום 
אופניים עד לסכום של 5,000 ש"ח פרמיה לתשלום 300 ש"ח 
עבור כל 1,000 נוספים (או חלק מהם) תיגבה תשלום נוסף של 50 ש"ח 
סכום ביטוח מרבי ( מכסימום סכום ביטוח ) 30,000 ש"ח 
השתתפות עצמית - סך של 390 ש"ח 
הכיסוי יינתן בחינם כאשר קיים פרק א' – ביטוח האופניים 
להלן גבולות האחריות
כשסכום ביטוח האופניים גבול אחריות למקרה ולתקופה
  עד 5,000 ₪ 50,000 ₪ 
עד 10,000 ₪ 75,000  ₪  
עד 15,000 ₪ 100,000 ₪   
עד 30,000 ₪ 150,000 ₪   
השתתפות עצמית – סך של 390 ₪

פרק ג' - תאונות אישיות
מוות מתאונה נכות מתאונה פרמיה לתשלום  
אפשרות א' 50,000 ₪ 50,000 ₪- 175 ₪   
אפשרות ב' 100,000 ₪ 100,000 ₪- 325 ₪

בגין החזר הוצאות רפואיות –
אפשרות א' עד לסך 3,000 ₪ 15- ₪   
אפשרות ב' עד לסך 6,000 ₪- 25 ₪   
השתתפות עצמית 185 ₪

פרק ד' – הרחבה לחו"ל – עבור ביטוח האופניים בלבד  
תוספת פרמיה מסכום הביטוח הכולל של האופניים 3.5% מינימום 100 ₪   
פרק ה' – פיצוי בגין מצב סיעודי – יינתן רק כאשר נרכש גם פרק תאונות אישיות

פרמיה לתשלום:  
אפשרות א' עד לסך 10,000 ₪ 20 ₪   
אפשרות ב' עד לסך 20,000 ₪ 40 ₪

תקופת ההמתנה 120 יום מהמועד בו אירע מקרה הביטוח 

המחירים הם לדוגמא בלבד

(**מתוך אתר חברת הראל וכפוף לתנאי הפוליסה )


 טופסי ביטוח אופניים 

חברת ביטוח
טופסי ביטוח אופניים 
 הראל  טופס הצעה-ביטוח אופניים  

Go Back  Print  Send Page
 
 
עזרא מיכאלי סוכן הביטוח שלי
לייבסיטי - בניית אתרים