דף הבית >> ביטוח עסק וחבויות >> חבויות/ חבות המוצר / צד ג
 
 

(לטפסים לחץ כאן)

ביטוח חבויות המוצר:
חוק האחריות למוצרים פגומים מטיל על היצרן והמשווק אחריות מוחלטת בגין המוצרים אותם הם מייצרים ו/או מייבאים ו/או משווקים. משמעות הדבר היא כי הנפגע אינו צריך להוכיח את רשלנותו של היצרן או המשווק. די לו שיוכיח כי נזקו נובע מהמוצר אשר ייצרו או שיווקו.
פועל יוצא מהאמור לעיל הוא כי על היצרן או המשווק עלולה לחול חבות כספית כבדה ביותר כתוצאה מנזק שנגרם ממוצרם, גם אם לא התרשלו כלל.
 
הפוליסה לביטוח חבות המוצר מבטיחה למבוטח שיפוי על חבות העלולה לחול עליו בשל שני סוגים של אירועים תאונתיים
כתוצאה מהשימוש במוצר:

1.        כזה שגרם למוות, היזק גופני, מחלה, פגיעה גופנית או נפשית מכל סוג.

2.        כזה שגרם לאבדן או נזק פיזי לרכוש מוחשי השייך לצד שלישי לרבות נזק תוצאתי הנובע מכך.


 

  טפסי ביטוח אחריות המוצר  

 חברת ביטוח
טופסי ביטוח אחריות המוצר
טופס הצעה- אחריות המוצר
טופס הצעה- אחריות המוצר
טופס הצעה- אחריות המוצר

 
 
_______________________________________________
 

 ביטוח חבות כלפי צד שלישי:
כל גורם עסקי, מסחרי או תעשייתי, חשוף במידה זו או אחרת לתביעות מצד הציבור.
נפילה ופציעה כתוצאה מהתקלות במרצפת שבורה בחנות, התמוטטות קיר על רכוש של שכן, פעולה רשלנית של עובד הגורמת לפציעה של מבקר במפעל, כל אלה הינן דוגמאות ספורות לחבויות בסכומים נכבדים העלולות לחול על בעל העסק.
הפוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי מבטיחה למבוטח שיפוי על חבות העלולה לחול עליו בשל ארוע תאונתי בלתי צפוי שגרם למוות, מחלה ליקוי נפשי, או נזק לרכוש של צד שלישי כלשהוא.


 **כפוף לתנאי הפוליסה  


טפסי ביטוח אחריות לצד ג' 
 

 חברת ביטוח
טופסי ביטוח אחריות צד ג'
טופס הצעה- אחריות צד ג'
טופס הצעה- אחריות צד ג'
טופס הצעה- אחריות צד ג'

  


 
  

_______________________________________________

 


Go Back  Print  Send Page
 
 
עזרא מיכאלי סוכן הביטוח שלי
לייבסיטי - בניית אתרים