דף הבית >> ביטוח לחיית מחמד
 
ביטוח לחיית מחמד- לכלב או חתול!
אם בחרתם להכניס הביתה חתלתול או כלבלב או שכבר יש לכם 
כלב או חתול בוגרים, ודאי שאלתם את עצמכם אם כדאי לבטח
אותן בביטוח מיוחד או אולי זו הוצאה מיותרת?
ביטוח Best Friend של הפניקס נותן כיסוי ייחודי ומקיף למקרים
רפואיים עקב מחלה או תאונה, למקרי מוות מתאונה ולנזקים
שייארעו  לצד שלישי, המתרחשים בגבולות המדינה, ועוזר לכם
להתמודד עם  הוצאות כספיות בלתי צפויות הקשורות לחיית
המחמד שלכם.
עיקרי התכנית:
 • כיסוי להוצאות רפואיות עקב מחלה או תאונה.
 • כיסוי לכלבים וחתולים מגיל 4 חודשים ועד גיל 8 שנים.
 • כיסוי לחיות מחמד שמצבן הבריאותי, בעת תחילת הביטוח, תקין.
 • כיסוי להוצאות רפואיות בשל מחלה או תאונה ובכלל זה ניתוחים,                                בדיקות מעבדה, צילומים, תרופות ואשפוז לפי תעריפי המינימום                                של האיגוד הישראלי לרפואת חיות קטנות. 
 • ההשתתפות העצמית בהוצאות בכל אירוע - 800 ₪*
סייגים:
1. דף מוצר זה זה הינו תמצית בלבד וזכויות המבוטח, הגדרות וחריגי  
הביטוח יהיו בהתאם לתנאי הפוליסה וסייגיה.
2. למען הסק ספק, מובהר בזאת כי הביטוח אינו מכסה הוצאות הנובעות
מטיפולים שוטפים, ממחלות קיימות, נטיות גנטיות או מומים מולדים, או
פרוצדורות רפואיות כסירוס, הריונות או המלטה (למעט מקרים חריגים
כמפורט בתנאי הפוליסה).          
הכיסוי מותנה בחיסונה של חיית המחמד בחיסונים המחויבים על פי
החוק ובחיסונים המקובלים, כמפורט בתנאי הפוליסה.
 
לא ניתן לבטח כלבים מסוג הגזעים הבאים: אמסטף, דוברמן, רוטווילר,
בול טרייר, פיטבול, סטפנרדשייר, דוגו ארגנטינו, רועה קווקזי, רועה תורכי,
פילה ברזילרו, טוסה.
כיסוי מוות מתאונה:
שיפוי המבוטח עד לתקרה הקבועה בתנאי הפוליסה.
סייגים:
הביטוח אינו מכסה מוות מתאונה לחתול מעורב או המתה מכוונת של
חיית המחמד שאינה המתת חסד.
כיסוי צד שלישי:
 • כיסוי עבור נזק גופני, מוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני, שכלי או נפשי
  שנגרם לצד שלישי עקב פגיעה של חיית המחמד השייכת למבוטח.
 • כיסוי עבור נזק לרכוש לצד שלישי עקב פגיעה של חיית המחמד השייכת
  למבוטח.
 • השתתפות עצמית לצד שלישי בכל נזק כ– 2,500 ₪*
 • גבול אחריות צד שלישי – 670,000 ₪ (ניתן להכפיל את גבול האחריות
  עבור פרמיה נוספת כמפורט בתנאי הפוליסה).

סייגים:

1. "צד שלישי" הוא כל אדם אשר אינו מבאי ביתו הקבועים של המבוטח.
2. תנאי הפוליסה קובעים מספר תנאים מגבילים עבור גזעי כלבים
    המוגדרים  כמסוכנים.
3. הביטוח אינו מכסה מקרי רשלנות חמורה או רשלנות במתכוון מצד המבוטח.  
 
(*כפוף לפוליסה העדכנית- של חברת הפניקס, וכפוף לסכומים העדכניים)
  טופס ביטוח חיית מחמד 
חברת ביטוח
 ביטוח לחיית מחמד
 
טופס הצעה לביטוח  
 

              טופס הודעה ראשונה על  
            תביעה -ביטוח לחיית מחמד


            יש לפקסס אלינו 03-6123148              

 

 
 
 
 
 
עזרא מיכאלי סוכן הביטוח שלי
לייבסיטי - בניית אתרים