(לטפסים לחץ/י כאן)


 

 

  
 

 

ביטוח אופנוע:    ביטוח מוזל לאופנועים

ביטוח חובה: נועד לפצות נפגעי גוף על האופנוע וכן הולכי
רגל שיהיו מעורבים בתאונה, כתוצאה מהשימוש באופנוע.


ביטוח צד שלישי: מכסה נזק שיגרם על ידי הרכב המבוטח,
לרכוש השייך לצד שלישי. חברת הביטוח מחוייבת לשלם
לצד שנפגע, את סכומים שהמבוטח יהיה חייב בשל הפגיעה
בו,  עד לגבול האחריות הנקוב בפוליסה שנרכשה. **


ביטוח מקיףמכסה את הנזק שעלול להיגרם לאופנוע
המבוטח כנגד סיכונים של ברק, התפוצצות, אש,
התלקחות התנגשות מקרית, תאונות רכב, גניבה,
שיטפון, סערה וסופה, התהפכות וכדומה.**


** כפוף לתנאי הפוליסה העדכנית.

ביטוח חובה טפסי הצעה המיועד לאופנועים בלבד:
 מצורפים טופסי הצעה לאופנוע כולל טופס נתוני ISO . 

טופסי ביטוח חובה אופנוע  

 

 חברת ביטוח
ביטוח חובה אופנוע
                  
        מגדל  -עד נפח 250 סמ"ק
נהג/ת יחיד/ה
נקוב בשם
 חובה-מגדל-טופסי הצעה - בעלות פרטית 
               
הראל-מעלגיל 30ומעל 3 שנים רשיון (שבבעלותו אופנוע 3 שנים ללא תביעות)
נהג/ת יחיד/ה
 נקוב בשם
 חובה-הראל-טופסי הצעה -בעלות פרטית 
טופס נוסף - עם השתתפות עצמית
יש לצרף בנוסף:          צילום רשיון אופנוע.
                      צילום רשיון נהיגה משני צדדיו.

 

 


 טופסי ביטוח רכוש אופנוע   

 

 חברת ביטוח
ביטוח אופנוע
טופס הצעה צד שלישי
טופס הצעה צד שלישי

 

 
 
 
עזרא מיכאלי סוכן הביטוח שלי
לייבסיטי - בניית אתרים