תביעות רכוש-דירה / עסק וכדומה:     הנחיות לטיפול בתביעה

טיפול בתביעות נזקי רכוש שונים מסוג: דירה, עסק.
 

הודעה על אירוע נזקי אש דירה / בית עסק
במקרה של נזקי אש יש לדאוג לביצוע הפעולות הבאות:

1. עם גילוי הנזק יש להודיע מיידית על כך למשרדנו.
2.  יש להודיע מיידית על כך למכבי-אש ולקבל אישור על
     כך בכתב ומקור לשלוח אלינו בדואר.
3. במקביל יש לדאוג למילוי הודעה בדבר תביעה מצורף
    טופס בהמשך  (בהתאם לחברת הביטוח בה את/ה מבוטחים).
4. שמאי ישלח על ידנו לביתכם/בית עסקכם לצורך בדיקה
     והערכת הנזק.

הערה:לאחר הגשת המסמכים שצוינו, עשויה חברת הביטוח 
          לדרוש מסמכים ופרטים נוספים לפי הצורך.
את הטופס יש להעביר אלינו באמצעות פקס
שמספרו: 03-6123148


 טופסי תביעת דירה 

חברת ביטוח
  תביעת דירה
      תביעת דירה
        תביעת דירה
         תביעת דירה
         תביעת דירה 
       תביעת דירה
    תביעת דירה 
       תביעת דירה
  
      
 

 

 
____________________________________________

הודעה על אירוע פריצה דירה / בית עסק

במקרה של אירוע פריצה יש לדאוג לביצוע הפעולות הבאות:
1. עם גילוי הנזק יש להודיע מייד למשטרה ולקבל אישור בכתב, 
    ומקור לשלוח אלינו בדואר.
2. במקביל לדאוג למסור הודעה טלפונית מיידית למשרדנו.
3. שמאי ישלח על ידנו לביתכם/לעסקכם לשם בדיקה והערכת הנזק.
4. יש לדאוג למילוי טופס בדבר תביעה (מצורף טופס בהמשך
    בהתאם לחברת הביטוח בה את/ה מבוטחים).

את הטופס יש להעביר אלינו באמצעות פקס
שמספרו: 03-6123148


טופסי תביעת עסק 
 

חברת ביטוח תביעת עסק
   טופס תביעת עסק
   טופס תביעת עסק 
   טופס תביעת עסק
   טופס תביעת עסק
   טופס תביעת עסק  
טופס תביעת עסק

Go Back  Print  Send Page
 
 
עזרא מיכאלי סוכן הביטוח שלי
לייבסיטי - בניית אתרים