תביעת בריאות:        הנחיות לטיפול בתביעה

בסמוך להתרחשות אירוע הביטוח, עליך להודיע לנו
אודות האירוע.
ב
נוסף, עליך להעביר טופס הודעה מלא וחתום.

בהחזר עבור ייעוץ / בדיקה יש לצרף קבלה מקורית,
בדואר או במייל- יתכן וידרשו קבלת מקור.
(במידה ונרכש הנספח בפוליסה, ואינה בחריגי הפוליסה).
 

  את הטופס יש להעביר אלינו 
         לפקס 03-6123148      -ומקור לשלוח אלינו בדואר.   

 טפסים לתביעת בריאות 

חברת ביטוח
תביעת בריאות
 טופס תביעת בריאות

רשימת רופאים בהסכם עם איילון
    טפסי תביעת בריאות- כלל
 לאישור ותיאום ניתוח
/החזר הוצאות רפואיות


רשימת רופאים בהסכם עם
 כלל
  טופס לאישור ותאום ניתוח
טופס לתרופה שלא בסל


רשימת רופאים בהסכם עם הפניקס
   טופס לאישור ותיאום ניתוח

 
טופס להחזר הוצאות

רשימת רופאים בהסכם עם הראל
   טופס לאישור ותיאום ניתוח
 

טופס להחזר הוצאות

רשימת רופאים בהסכם עם מנורה
 
 

 


 

 
 
עזרא מיכאלי סוכן הביטוח שלי
לייבסיטי - בניית אתרים